Wednesday, February 10, 2016

cinio spaghetti

Roedd cinio spaghetti yn yr ysgol uwchradd neithiwr er mwyn i'r tîm pêl-droed godi pres. Es i ynghyd â'r teulu (dim ond dau bellach) a ffrindiau i'w gefnogi. Roedd yr hogiau a'r athrawon yn prysur goginio a gweinyddu nifer mawr o gwsmeriaid. Doedd dim pwdin oni bai am y rhai ar arwerthiant, a hwythau wedi'u paratoi gan y rhieni! (Mi wnes i bastai.) Gobeithio bod y tîm wedi ennill digon i brynu crysau newydd.

No comments: