Wednesday, February 17, 2016

mesur newydd

Bydd rhaid bwcio a chael pas er mwyn ymweld ag un o'r trefi hardd yn yr Eidal yr haf ymlaen, sef Cinque Terre. Fel nifer mawr o lefydd poblogaidd yn y byd, mae'r dref yn dioddef  o ormod o dwristiaid esgeulus. Dim ond 1.5 miliwn y flwyddyn bydd yn cael mynd yno o gymharu â 2.5 miliwn a ymwelodd y llynedd. Gobeithio wir bydd y mesur yn cael gwared ar y twristiaid digywilydd a gadael rhai cyfrifol i gefnogi economi'r dref. 

No comments: