Thursday, February 11, 2016

cael gwared ar arogl drwg

Gan fy mod i'n defnyddio ffacbys yn aml yn ddiweddar, penderfynais goginio rhai sych  a'u cadw nhw yn y rhewgell. Aeth popeth yn iawn oni bai am yr arogl; roedd y tŷ yn drewi'n arw. Yna, welais fideo digwydd bod gan ddynes Eidalaidd sydd yn rhoi cyngor ynglŷn â sut i gael gwared ar unrhyw arogl drwg yn y tŷ drwy ddefnyddio pethau naturiol. I'r dim! Doeddwn i ddim eisiau defnyddio lemon (rhy ddrud,) a dyma fwyta Halos (tanjerîn) ar y bwrdd ar frys; taflu'r croen ac ychydig o clove cyflawn mewn  sosban o ddŵr, a gadael iddo ferwi am funudau. Goresgynnodd y cymysgedd yr arogl ffacbys yn llwyddiannus.

No comments: