Monday, February 29, 2016

diwrnod naid

Dw i ddim yn medru "neidio" yn gorfforol heddiw ond yn fy nghalon. Wedi cael wyth triniaeth geiropracteg ar y cefn, dw i'n teimlo'n llawer gwell. Dw i'n medru gwneud gweithgareddau cyffredin heb boen fel codi pethau oddi ar y llawr, rhoi sanau ar y traed neu disian. Roeddwn i'n cymryd y pethau felly'n ganiataol pythefnos yn ôl. Gyrrodd fy merch hynaf neges testun Bitmoji ddoniol y bore 'ma. Y peth rhyfedd ydy bod y llun yn edrych yn union fel hi.

No comments: