Tuesday, February 23, 2016

rhy gynnar

Deffrodd y diwrnodau cynnes yn ddiweddar ein tiwlipau truan ni. Roedden nhw'n meddwl bod gwanwyn wedi dyfod, a phenderfynon nhw godi eu pennau oddi ar y blancedi trwchus o'r dail sych. Dw i'n siŵr y cawn oerfel a rhew eto cyn y gwanwyn go iawn. Gobeithio y byddan nhw'n ddiogel.

No comments: