Sunday, February 7, 2016

super bowl

Diwrnod mawr i lawer o Americanwyr ydy hi heddiw - diwrnod Super Bowl, sef pencampwriaeth gynghrair genedlaethol bêl-droed Americanaidd. Does gen i ddim diddordeb o gwbl ond mae fy nwy ferch yn mynd i bartïon i weld y gêm mewn trefi gwahanol. Gyrrodd fy merch hynaf lun o'r bwyd mae hi'n ei baratoi - yakitori. Bydd ei ffrind yn ei rostio ar y gril yn yr iard cefn ynghyd â chig arall. Mae'r ddwy yn mynd i gymdeithasu yn hytrach na gweld y gêm, a dweud y gwir.

No comments: