Saturday, February 13, 2016

y canlyniad

Roedd y peli ffacbys yn hynod o flasus (er fy mod i'n dweud hyn fy hun.) Roedden nhw'n grensiog tu allan a meddal tu mewn. Cymysgais nionyn, garlleg, persli, tomato sych, hadau llin, olew olewydd, halen, pupur, tyrmerig a blawd cyflawn efo cymysgwr llaw. Blawd oedd y gyfrinach i wneud y toes yn ddigon sych i mi eu rholio nhw'n beli. Crasais i nhw yn y popty am ryw 15 munud ar 400F/200C.

No comments: