Friday, February 26, 2016

clustog i reuben

Mae Reuben, ci ffyddlon fy merch hynaf yn mynd yn hen. (Mae o'n wyth oed.) Prynodd fy merch wely cyfforddus iddo oherwydd bod ganddo gymalau poenus. Mae o eisiau clustog pryd bynnag mae o'n gorwedd fel gwelir yn y llun. Truan ohono fo, ond mae o'n lwcus cael byw efo "rhieni" mor garedig.

No comments: