Sunday, February 14, 2016

gwers sydyn

Symudodd fy merch ifancaf i dalaith Missouri i fynd i'r brifysgol ryw fis yn ôl. Mae hi'n gwneud yn dda wrth iddi astudio, gweithio yn y gegin, gwneud ffrindiau newydd. Yr unig beth mae hi'n cael trafferth efo fo ydy mathemateg. Diolch i'r dechnoleg fodern, mae hi'n dal i gael cymorth gan ei thad. Cafodd "wers" sydyn ddyddiau'n ôl drwy Skype.

No comments: