Monday, December 5, 2011

cyngerdd y nadolig

Es i a'r teulu i gyngerdd y Nadolig yn yr ysgol uwchradd heno. Roedd un o fy merched yn canu yn y côr. Aethon ni â chwaer un o'r myfyrwragedd Japaneaidd sy'n ymweld â'i chwaer. Dyma'r tro cyntaf iddi ddod i America. Gan nad oes cymaint i'w weld yn y dref fach hon, roedd hi wedi diflasu ar ôl mynd i Las Vegas yn gynt. Canodd y côr yn arbennig o dda. Mae'r awyrgylch yn hollol wahanol i'r ysgolion yn Japan hefyd. Dw i'n siŵr bod yn brofiad diddorol i'n hymwelydd ni.

No comments: