Tuesday, December 20, 2011

pecynnau cinio japaneaidd

Mae llawer o famau Japaneaidd yn hoffi paratoi pecynnau cinio ffansi i'w plant bach. (Roedd fy mam yn rhy brysur am hynny a dw i erioed wedi eu gwneud ar gyfer fy mhlant!) Mae'n siŵr bod nhw'n cael pleser yn rhoi pleser i'w plant a mwynhau creu pethau celfyddydol bron yr un pryd. Ond efallai bod yna elfen o gystadleuaeth ymysg y mamau!

Anwybyddwch yr hysbyseb ar ddechrau'r fideo. Gobeithio bod gynnoch chi fand llydan cyflym.

No comments: