Thursday, December 15, 2011

y cwpan

Mae yna fwy na digonedd o gwpanaid te a choffi ar gael mewn siopau, ond roeddwn i'n chwilio am steil arbennig sy'n debyg i un a welais i ar You Tube, a methu ffeindio un. Heddiw galwais i heibio i siop elusen rhag ofn. Hwrê! Roedd cwpan gwyn perffaith ar silff! Dim ond doler costiodd hyd yn oed. Dyma ei brynu ar unwaith a dod â fo adref. Roedd coffi'n arbennig o dda yn y cwpan.

No comments: