Friday, December 16, 2011

nofel ar gyfrifiadur

Dw i wedi prynu nofelau "hawdd" i ddysgwyr Eidaleg, ond maen nhw i gyd yn rhy anodd i mi heblaw rhyw benodau cyntaf fel roedd rhaid i mi roi'r gorau iddyn nhw. Yna, gwelais i un sy'n edrych yn dda, ond mae hi yn ffurf Kindle. Dydy Kindle ddim gen i ond mae'n bosib darllen y rhain ar gyfrifiadur. Felly prynais i hi a dechrau ei darllen ar unwaith. (Dim ond $4 costiodd a heb gost cludo wrth gwrs.)

A dw i'n falch mod i. Mae'r nofel yn arbennig o ddiddorol a digon hawdd i mi ei dilyn. Ac eto roedd yna ddigonedd o eiriau newydd i'w dysgu, a defnyddir ffurfiau gramadeg amrywiol. Mae'n braf cael gweld mewn llyfr go iawn yr hyn a ddysgais i.

Mae'r nofel hon yn fy atgoffa i o fy nofel Cymraeg gyntaf i ddysgwyr a ddarllenais i, sef Cysgod yn y Coed gan Lois Arnold. Ces i'r un argraff ar y pryd; roeddwn i hynod o falch mod i'n cael darllen nofel Cymraeg go iawn fel sgwennais i at yr awdures yn diolch iddi.


No comments: