Monday, December 12, 2011

prynu esgidiau

Prynais i esgidiau cerdded mewn siop leol. Dw i ddim yn prynu pethau i fi fy hun yn aml (wel ar wahân i lyfrau ella!) ond roeddwn i angen pâr sy'n edrych yn dda efo sgert. Pan alwais i heibio i Felt's, ffeindiais i bâr perffaith (maint, lliw, steil.) Ac roedd yr unig bâr gan Hush Puppies ar hanner pris + 10% off. Roedd yr esgid chwith dipyn yn dynn ond dwedodd y siopwr fyddai lledr yn *stretsio. Ces i fo at ei air a phenderfynu eu prynu. Talais i ond $35 gan gynnwys y dreth. Dw i'n teimlo'n dda achos mod i wedi cefnogi siop leol heb sôn am ffeindio bargen. (Gobeithio y bydd y lledr yn *stretsio!)

* Beth ydy'r gair Cymraeg?

No comments: