Sunday, December 11, 2011

tŷ newydd

Ces i a'r gŵr ynghyd â'r staff eraill wahoddiad i dŷ newydd deon yr adran optometreg p'nawn 'ma. Mae o yng nghanol coedwig ger Afon Illinois. Tŷ hyfryd ydy o efo llyfrgell i'r deon a stiwdio paentio i'w wraig. Does ganddyn nhw blant ond dwy gath sydd gan ystafell eu hun. (Mae gan y deon alergedd cathod.) Does dim llanast o gwbl yn unrhyw le (hollol wahanol i'n tŷ ni!) Ces i amser braf yn sgwrsio efo Patrice, ffrind i mi sy'n mynd i'r Iwerddon yr haf nesa, ac yn sipian gwydraid plastig o win coch blasus o California!

No comments: