Monday, December 5, 2011

fy nghar

Ces i fy nghar yn ôl y bore 'ma ar y 5ed diwrnod ers iddo dorri i lawr. Roedd yn ofnadwy o anghyfleus hebddo gan fod y teulu'n gorfod mynd i bobman ar amser gwahanol. Roeddwn i'n teimlo fel gyrrwr tacsi llawn amser. Hefyd dw i ddim yn hoffi gyrru car mawr fy ngŵr (Ford Explorer.) Dw i'n hoff iawn o fy un bach i sef Ford Focus efo tair Draig Goch arno fo. Mae o'n teimlo fel sgidiau cyfforddus.

No comments: