Friday, December 2, 2011

mikan

Blasus yw'r orennau Japaneaidd (mikan.) Nid dim ond melys ac iach maen nhw; mae'n hawdd dros ben eu plicio. Does angen cyllell na dwylo cryf. Byddai Mam yn gosod basged lawn ohonyn nhw ar ben bwrdd is twym (kotatsu) yn ystod y gaeaf. Bydden ni'n bwyta un neu ddau (neu dri!) bob dydd trwy'r tymor oer. Dw i'n siŵr bod hynny'n fodd da i gael digon o fitamin C.

Mae yna fath o oren sy'n debyg i mikan yma yn yr Unol Daleithiau o'r enw Clementine, ond dydy o ddim cystal o ran blas a hwylustod.

No comments: