Tuesday, December 6, 2011

mae hi'n hŷn na fi!

Des i ar draws sylw Saesneg ar fideo il Volo ar You Tube gan ddynes 74 oed. Cafodd hi ei chyfareddu cymaint wrth wrando ar eu caneuon anhygoel nes bod hi'n crio. Dwedodd hi fyddai hi'n eu cefnogi cyhyd ag y sy'n bosibl.

Dw i'n deall yn iawn ei theimladau hi. Dw i'n dal i wrando ar y ddwy gân a brynais i, sef O Sole Mio e Un Amore Così Grande, a dal i gael fy swyno bob tro. Dydy cerddoriaeth erioed wedi bod yn rhan bwysig o fy mywyd, ond mae il Volo wedi newid fy safbwynt. Mi wna i ychwanegu mwy o'u caneuon at fy nghasgliad o dipyn i beth. Gobeithio y byddan nhw'n dal i ganu mor swynol amser hir.

No comments: