Thursday, December 22, 2011

dw i'n licio giulia

Yn gyntaf, ces i fy synnu pan ddes i at y dudalen sgrifennu Blogger y bore 'ma. Mae popeth wedi newid dros nos! O wel, mae popeth yn newid o dan yr haul.


Dw i newydd ddarganfod y wefan hwylus ac wrth fy modd efo hi, sef Text-to-Speech. Fe gewch chi glywed brawddegau byrion o'ch dewis mewn rhyw ddwsin o ieithoedd amrywiol a siaredir gan bobl wahanol. Wrth gwrs bod yna  Google Translate ond mae ansawdd sain Text yn well na'r llall yn fy marn i. Yn anffodus does dim Cymraeg ond dw i'n ei defnyddio i glywed Eidaleg. Giulia ydy fy ffefryn.

No comments: