Saturday, December 3, 2011

y lleisiau anhygoel

Dw i newydd ddarganfod tri o hogiau Eidalaidd sydd gan leisiau anhygoel. Il Volo ydy enw'r grŵp. Aeth ysgwyd i lawr fy nghefn pan glywais i O Sole Mio ganddyn nhw am y tro cyntaf. Fedra i ddim credu bod lleisiau mor swynol a chyfoeth yn dod o'r hogiau ifanc felly. Dw i wrth fy modd efo nhw yn enwedig Gianluca Ginoble sy'n fy atgoffa i o Elvis Presley. (Dw i ddim yn meddwl mod i'n ffan o Elvis.) Dw i'n hoff iawn o Andrea Bocelli ond rhaid cyfaddef bod llais Gianluca'n fwy deniadol na un Bocelli i mi, ac yntau ond 16 oed!

No comments: