Thursday, December 8, 2011

siôn corn sydd yma

Pan es i i'r lloches i helpu'r bore 'ma, ffeindiais i Siôn Corn. Roedd o'n eistedd o flaen coeden Nadolig a chael tynnu ei luniau efo plant bach y mamau sy'n mynd yno. Roedd o'n gofyn i bob plentyn ar ei liniau gwestiwn sydyn a rhoi anrheg fach. Roedd y plant yn hollol hapus ac eithrio un neu ddau fach fach a chafodd eu dychryn a dechrau crio. Gŵr un o'r staff oedd y Siôn Corn ac un da oedd o.

No comments: