Saturday, December 17, 2011

y diwrod pwysig

Y diwrnod pwysig i bob myfyriwr yn ei flwyddyn olaf ydy hi heddiw, sef y diwrnod graddio. Roedd yna ddwy seremoni er mwyn cymhwyso pawb. Es i efo fy mhlant i'r seremoni am wyth o'r gloch gan fod myfyriwr Japaneaidd sy'n agos aton ni'n graddio. Mae'n braf gweld wynebau'r myfyrwyr sydd wedi cyflawni'r gamp fawr.

Daeth rhai rhieni o Japan ar gyfer yr achlysur. Daethon nhw ag anrhegion i ddiolch i fy ngŵr sydd wedi gofalu am eu plant dros flynyddoedd. Mae gynnon ni bentwr o fwyd blasus Japaneaidd!

No comments: