Thursday, March 19, 2015

maen nhw'n ôl

Daeth fy nau fab adref yn ddiogel neithiwr wedi cael gwyliau hyfryd yn Lloegr. Yn ogystal â gweld gêm Chelsea a oedd yn uchafbwynt y siwrnai, aethon nhw i weld nifer o lefydd o gwmpas Llundain a Rydychen. Aeth fy merch yn ôl i Abertawe ac yn hapus i fod yn Gymru unwaith eto. Gadawodd fy mab hynaf y bore 'ma i fynd yn ôl i Texas. (Mae o'n gweithio prynhawn 'ma.) Mae fy mab ifancaf yn chwarae pêl-droed yn yr ysgol ar hyn o bryd. Ces i London Tea yn anrheg.

2 comments:

Yvonne said...

Enjoy your tea, and your son back home.

Emma Reese said...

Grazie!