Friday, March 6, 2015

y log olaf

Fe wnes i roi'r log olaf yn ein llosgwr logiau ni'r bore 'ma. Dechreuon ni ei ddefnyddio braidd yn hwyr y gaeaf hwn oherwydd y tywydd mwyn. Daeth yr oerni ynghyd ag eira'n sydyn a grymus ym mis Chwefror a dyma ni'n llosgi log ar ôl y llall. Parodd pentwr y logiau am y cywir gyfnod; mae'r eira'n prysur doddi yn yr heulwen lachar rŵan. Er mai caled a budr oedd gwaith cadw'r tân, roedd y logiau'n ein cadw ni'n gynnes braf. Roeddwn i'n coginio cawl a gwneud tost ar y llosgwr yn aml tra fy mod i'n sychu'r dillad o'i gwmpas. Tan y gaeaf nesaf.

No comments: