Thursday, March 12, 2015

siwrnai i loegr

Cychwynnodd fy nau fab ar eu siwrnai hir-ddisgwyliedig i Loegr y bore 'ma. Y prif amcan ydy gweld y gêm pêl-droed rhwng Chelsea a Southampton ddydd Sul. Cefnogwr mawr Chelsea ydy fy mab ifancaf. Mae o'n dilyn y tîm yn ffyddlon bob dydd. Cafodd anrheg enfawr annisgwyl y llynedd gan ei frawd, sef siwrnai i Loegr a gweld gêm Chelsea efo fo. Hon ydy siwrnai gyntaf mewn awyren iddo hefyd. Byddan nhw'n gweld ei chwaer yn Llundain dros y penwythnos. 

2 comments:

Yvonne said...

How very exciting for him, and how nice of his brother!

Emma Reese said...

Indeed! I'm excited too!