Thursday, March 26, 2015

cyfweliad

Cafodd ffrind fy merch gyfweliad gan Good Morning Wales. Saesnes sydd yn astudio ym Mhrifysgol Abertawe ydy hi. Cafodd hi a myfyriwr o Gymru sydd yn astudio yn Lloegr eu holi cwestiynau o ran eu bywydau cyferbyniol. Siaradodd hi'n dda iawn wrth roi ffigurau diddorol. Clywais gan fy merch bod ei ffrind yn gweithio'n galed yn eu casglu nhw ymlaen llaw er mwyn bod yn barod am y cyfweliad. Da iawn hi!

Mae'r cyfweliad yn dechrau o gwmpas 2:05:40.

No comments: