Wednesday, March 18, 2015

sense and sensibility

Fe wyliais yr hen ffilm hon ar fy hen chwaraewr fideo ddoe. Fersiwn 1995 ydy hi. Mae'n ardderchog. Er fy mod i wedi gweld hi sawl tro, fedrwn i ddim peidio â chrio unwaith eto. Byddwn i'n dweud mai hon ydy'r ffilm orau yn seiliedig ar nofelau Jane Austen a gynhaliwyd erioed - y lluniau, cerddoriaeth, sgript, actorion (ar wahân i un neu ddau,) dillad, llefydd ac anad dim, yr awyrgylch. Dw i'n llawn edmygedd bod y cyfarwyddwr Tsieineaidd hwnnw'n medru creu ffilm mor "Jane Austinaidd" erioed.

No comments: