Tuesday, March 10, 2015

newyddion o japan 1

Mae fy merch yn Japan newydd ddechrau gweithio mewn ysgol Saesneg i blant. Bydd hi'n helpu'r athrawon eraill nes mis Ebrill er mwyn dod yn gyfarwydd â'i gwaith. Mae pawb yn glên iawn ac mae yna awyrgylch siriol a chadarnhaol, meddai. Mae'r plant bach yn enwedig yn cael dysgu Saesneg drwy chwarae gemau tu mewn a thu allan o'r dosbarth. Hefyd mae'r athrawon yn dod o amrywiaeth o wledydd - Rwsia, Croatia, Romania, Tsieina, Corea, Philippines yn ogystal â'r UD a'r DU. Mae'r holl bethau'n swnio'n hollol wahanol i'r arferion Japaneaidd. Fel arfer maen nhw'n anhyblyg ac yn hoffi strwythurau traddodiadol. Edrych ymlaen at glwyd mwy.

No comments: