Tuesday, March 31, 2015

ceirios yn oklahoma

Tra bod y blodau ceirios yn Japan yn llenwi eu canghennau a thynnu miloedd o bobl i'w edmygu, mae rhai'n blodeuo yn yr heulwen lachar yn y dref hon hefyd. Dydyn nhw ddim mor fawreddog wrth gwrs, ond fe welais goeden braidd yn fawr efo llawn o flodau heddiw, a dyma barcio'r car a thynnu lluniau. 

No comments: