Wednesday, March 11, 2015

tiwlipau leanne

Mae tiwlipau Leanne wedi goroesi'r gaeaf dan yr haen drwchus o ddail a newydd dangos eu hegin unwaith eto. Cawson nhw'n anrheg gan yr hogan o Abertawe flynyddoedd yn ôl; maen nhw'n blodeuo bob blwyddyn yn ffyddlon. Gan fod fy merch yn byw yn Abertawe a gweld Leanne o bryd i'w gilydd, mae'r tiwlipau'n golygu llawer mwy rŵan. Llynedd cafodd y blodau'n cael eu torri i ffwrdd yn greulon gan rywun dideimlad. Dan ni'n barod eleni - gosodon ni gamera diogelwch (nid ar gyfer y tiwlipau ond bydd o'n ddefnyddiol.) Gobeithio y byddan nhw'n ddiogel drwy gydol y tymor.

No comments: