Tuesday, March 17, 2015

maen nhw'n tyfu

Mae'r tiwlipau'n tyfu. Ces i ddwsin o fylbiau; dim ond naw sydd ar ôl. Dw i'n amau mai ar y gwiwerod mae'r bai. Clywais eu bod nhw'n hoff iawn o fylbiau tiwlipau. A dweud y gwir, fe welais un yn palu gwely'r blodau ddyddiau'n ôl. Dw i wedi bod yn taflu grounds coffi ar y gwely bob dydd yn ddiweddar ac mae'n ymddangos ei fod o'n gweithio. 

No comments: