Monday, March 9, 2015

dw i ddim yn chwarae golff

"Pwy sydd yn elwa o daylight saving time?" ydy'r cwestiwn a ofynnir gan lawer o bobl diwrnod cyntaf y cyfnod bob blwyddyn. Penderfynwyd dechrau'r arfer artiffisial yn gynt yn yr Unol Daleithiau flynyddoedd yn ôl (ar wahân i Arizona a Hawaii) fel roedd rhaid i bawb adael y gwelyau awr yn gynt bore Sul diwethaf. Dywedir bod o'n arbed ynni a helpu'r ffermwyr. Celwydd noeth. Dw i newydd ddarllen erthygl sydd yn esbonio beth ydy beth. 

Druan o Benjamin Franklin sydd yn cael ei feio am gychwyn yr arfer hon. Dim ond annog y bobl i fynd i'r gwely a chodi'n gynnar wnaeth o. Ar William Willett mae'r bai.

No comments: