Sunday, March 8, 2015

rhy brysur

Dw i heb glywed gan fy merch yn Abertawe am sbel. Sgrifennodd hi am ei siwrnai i'r Gelli wythnos yn ôl. Yn hytrach, am ei phrofiad ar y bws ar ei ffordd i'r Gelli sgrifennodd hi a dweud y gwir; wedi clywed Cymraeg a siaradwyd gan rai cyd-deithwyr, casglodd hi ei phlwc a dweud gair neu ddau yn Gymraeg wrth un ohonyn nhw. Roedd y dyn canol oed yn glên iawn a dechrau siarad â hi yn Gymraeg (wrth daflu geiriau Saesneg yma ac acw i'w helpu.) "Roedd y siwrnai'n braf ond y peth gorau oedd y profiad ar y bws," meddai. Addawodd hi i sgrifennu am y diwrnod yn y Gelli "nes ymlaen" ond mae wythnos wedi heibio a dyma iddi ymweld â Wilshire efo ffrind newydd yn y brifysgol. (Mae'r olaf yn dod o'r ardal honno) Cafodd amser hyfryd, yn ôl ei phost ar Face Book. Dw i ddim yn gwybod pryd ceith amser i adrodd ei hanes wrtha i.

No comments: