Monday, March 30, 2015

cychwyn siwrnau

Cychwynnodd fy merch (yn Abertawe) ei siwrnai heddiw. Bydd hi'n teithio i Ogledd Cymru, Caeredin a Rhydychen yn ystod gwyliau'r Pasg. Mae hi newydd gyrraedd Dolgellau efo ei ffrind o Ffrainc sydd yn yr un dosbarth Cymraeg yn y brifysgol. Byddan nhw'n mynd efo'i gilydd hyd at Lanberis. Mae hi'n wlyb yn Nolgellau.

No comments: