Friday, March 13, 2015

neges o lundain

Ces i neges testun ar fy iPhone gan fy mab hynaf y bore 'ma. Dwedodd eu bod nhw wedi cyrraedd y gwesty yn Llundain. Yr unig broblem (i mi o leiaf) oedd mai ar bump o'r gloch ein hamser ni gyrrodd y neges. Bydda i'n codi am 6:30 fel arfer yn annhebyg i Alberto sydd yn codi cyn 4. Wedi ateb fy mab, methais gysgu eto ac felly codais. Dw i'n falch iawn, fodd bynnag, bod nhw wedi cyrraedd yn ddiogel. Teithiodd fy merch ar y bws o Abertawe i Lundain i dreulio'r diwrnod efo nhw.

No comments: