Monday, March 16, 2015

diwrnod glas

Aethon nhw i'r gêm ddoe. Aeth fy nau fab i Stamford Bridge i weld y gêm rhwng Chelsea a Southampton. Hwn oedd uchafbwynt eu siwrnai i Loegr. Er gwaethaf canlyniad y gêm a'u seddau llai na manteisiol, fe welon nhw gêm Chelsea yn fyw. Roedd y pecyn yn cynnwys gwibdaith sydyn yn y stadiwm, swper a gwesty. Cafodd fy mab ifancaf gyfle i eistedd ar y fainc lle mae Petr Cech yn arfer eistedd! Rhaid aros iddyn nhw ddod adref i glywed y manylion.

No comments: