Monday, March 23, 2015

lle mae tywel papur?

Prynais betrol wedi cludo fy merch o'r ysgol i'r coleg. Mae gan yr orsaf betrol peiriant newydd; braf iawn. Dechreuais bwmpio. Yna roeddwn i'n sylwi bod yr handlen yn wlyb. Arhosais nes gorffen popeth a chwilio am dywel papur. Dim. Roedd rolyn ar gael wrth bob peiriant o'r blaen, ond mae o wedi diflannu. Doeddwn i ddim eisiau cyffwrdd fy mag efo fy nwylo drewllyd, ond nad oedd gen i ddewis. Tynnais allan Kleenex rhywsut a'u glanhau cystal ag y bo modd. Roedd rhaid dal yr olwyn lywio efo dau fys i fynd adref. Bydda i'n gwisgo menig plastig y tro nesaf.

No comments: