Saturday, March 7, 2015

diwrnod i dorri gwallt

Wrth i ddiwrnod nesáu i fy mab ifancaf adael am Loegr efo'i frawd hŷn, es i â fo i Cowboy Barber Shop y bore 'ma. Cyrhaeddon ni tua deg ond roedd y siop yn llawn dop fel pe bai'r holl dref eisiau cael torri gwallt! Siop ffefryn y gŵr ydy honno. Mae yna salons yma ac acw wrth gwrs ond does gwybod oes lle heddiw (dydd Sadwrn) ac mae fy mab yn rhy brysur yn ystod yr wythnos. Mae'n well ganddo gael torri ei wallt gen i heno, a dyma i ni adael y siop.

No comments: