Tuesday, April 21, 2015

cerddwch ar yr ochr dde

... oherwydd dylai'r trigolion sydd yn mynd i'r gwaith, i'r ysgol neu i siopa, gerdded ar yr un ffyrdd â'r twristiaid. Dw i wedi profi'r rhwystredigaeth hefyd yn Fenis. Cafodd y ffyrdd eu llenwi'n llawn dop gan dwristiaid sydd yn cerdded yn araf neu yn aml iawn ddim yn cerdded o gwbl ond sefyll i edmygu beth bynnag oedd o'u cwmpas nhw. Pa mor rhwystredig dylai hyn fod i'r trigolion sydd yn gorfod dioddef yr anghyfleustra bob dydd. Dyma Cesare Colonnese, Fenisaidd gweithgar dros y ddinas yn ymbil ar y twristiaid i gadw at yr ochr dde. 

2 comments:

Yvonne said...

It happens in Florence, also. People seem to think they are the only ones on the sidewalks, take up so much room, stop abruptly, etc! The pedestrians spill into the streets as well, and cause problems for motorists, people on motorcycles and bicycles.

Are you in Venice right now?

Emma Reese said...

Not now. Hope to be there again next year.