Saturday, April 4, 2015

yn llanberis

Cafodd fy merch groeso cynnes gan Carol a Martin yn Llanberis, cyn perchenogion Marteg roeddwn i'n arfer aros ynddo fo. Wedi gwerthu'r gwely a brecwast, maen nhw'n helpu busnes eu mab yn y dref bellach. Aethon nhw â fy merch o gwmpas yn y car i Fangor, Biwmares a mwy dros y ddwy bont. Doeddwn i ddim yn disgwyl cymaint o garedigrwydd ganddyn nhw oherwydd nad oeddwn i'n cadw cysylltiad cyson efo nhw. Dwedodd hi eu bod nhw'n glên iawn siarad Cymraeg efo hi a dioddef ei Chymraeg petrusgar. Mae hi'n hynod o ddiolchgar.

No comments: