Wednesday, April 1, 2015

tiwlipau!

Maen nhw newydd flodeuo! Pan welais y tiwlipau'r bore 'ma, roedd y blagur yn dal ar gau, ond dyma nhw ychydig oriau wedyn! Er bod tri bwlb o'r dwsin wedi diflannu, mae yna 13 blodyn. Dw i'n eu cyfrif nhw bob dydd i wneud yn siŵr bod nhw'n ddiogel. Os bydd rhywbeth o'i le, fe fydda i'n gwirio monitor y camera diogelwch i ffeindio'r troseddwr.

No comments: