Monday, April 6, 2015

'futon' ar feic

Mae fy merch yn Japan newydd ddechrau gweithio fel athrawes Saesneg mewn ysgol yr wythnos yma. Ar yr un pryd mae hi'n symud tŷ; roedd hi'n byw mewn llety dros dro wrth chwilio am fflat. Mae'n ofnadwy o drafferthus rhentu fflatiau yn Japan, ac mae angen pob math o ffioedd. Roedd hi'n medru dod o hyd i un addas ac arwyddo cytundeb (yn Japaneg) drwy garedigrwydd nifer o bobl leol. Does dim dodrefn yn y fflat fel bydd rhaid prynu popeth, ail-law wrth gwrs. Prynodd feic i ddechrau nid ar gyfer ymarfer corf ond ar gyfer mynd o gwmpas yn gyflym a chludo pethau gan gynnwys futon! Mae hi'n gyffro i gyd yn medru byw yn ei fflat ei hun.

2 comments:

Yvonne said...

She really moved a futon with her bike!? What a daughter you have. :-)

Emma Reese said...

I'm sure she carried one piece at a time!