Thursday, April 30, 2015

novecento

Prynais y llyfr ail-law hwn yn Fenis ddwy flynedd yn ôl ond ei ffeind yn dipyn o her fel fy mod i wedi rhoi'r gorau iddo. Dechreuais ail-afael ynddo'n ddiweddar. Mae Eidaleg Alessandro Baricco'n hynod o galed i mi (does dim fersiwn Saesneg i fy helpu gwaetha'r modd) ond ar ôl dal ati am sbel, ces i fy nghyfareddu gan y stori unigryw hon. Yna ffeindiais ffilm yn seiliedig arni hi o'r enw "the Legend of 1900." Gwelais y fideo. "Trist" ydy'r gair. Dw i'n hoffi ffilmiau efo diwedd hapus, ond llenwodd y ffilm fy nghalon efo tristwch ofnadwy. Yr unig fodd i ysgafnhau'r galon ydy dweud wrth bobl eraill amdani. Mantais oedd bod hi'n fy ysgogi i adolygu fy Eidaleg (yn enwedig berfau passato remoto) a dw i'n deall y llyfr yn well bellach.

No comments: