Monday, April 13, 2015

i fiena o'r diwedd

Cafodd gŵr fy merch basbort newydd yn Llysgenhadaeth America yn Llundain heddiw ac maen nhw'n medru hedfan i Fiena bore fory. Byddan nhw'n cyrraedd yno tri diwrnod yn hwyrach na'r disgwyl ond cawson nhw ddiwrnod braf yn Llundain yn annisgwyl. Roedd fy merch yn byw yno am fisoedd flynyddoedd yn ôl, ac felly mae hi'n gyfarwydd â'r ddinas. Aethon nhw i All Souls Church a chyfarfod nifer o bobl ifanc glên a chael swper efo nhw. 

No comments: