Friday, April 3, 2015

trosedd

Cafodd ein tiwlipau eu sathru dan draed rhyw un dideimlad prynhawn ddoe. Digwyddodd hyn rywdro rhwng 4:30 a 7:30 o'r gloch pan oeddwn i'n brysur yn y gegin. Yn anffodus methodd y camera diogelwch dal y trosedd ar y sgrin oherwydd problem dechnegol. Clywais gan gymdogion fod yna fandaliaeth o bryd i'w gilydd yn y gymdogaeth ac mae ganddyn nhw syniad pwy allai'r troseddwr fod. Ces i a'r teulu sioc fawr neithiwr. Druan o'r blodau. Ond na chawson nhw eu curo'n llwyr; dechreuon nhw sefyll i fyny o dipyn i beth y bore 'ma, ac ar wahân i dri a gollodd eu blodau, maen nhw wedi mynd yn ôl fel roedden nhw bellach! Fe wnaeth y gŵr yn siŵr bod y camera'n gweithio'n iawn y tro 'ma. Fe fyddwn ni'n barod os dychwelith y troseddwr.

No comments: