Sunday, April 5, 2015

pasg hapus

Aeth angel yr Arglwydd at y maen a'i dreiglo i ffwrdd ac eistedd arno.
Llefarodd, "nid yw ef yma, oherwydd y mae wedi ei gyfodi, fel y dywedodd y byddai."

Pasg Hapus i bawb.

No comments: