Tuesday, April 14, 2015

fenis o safbwynt anarferol

Does dim Piazza San Marco, dim adeiladau mawreddog, dim golygfeydd nodweddiadol Fenis yn y fideo yma, ond llwybrau culion, camlesi a phontydd anhysbys ynghyd â chip neu ddau ar y llefydd enwog oddi ar ongl anarferol. Dw i'n adnabod rhai llefydd tra bod y lleill yn ymddangos yn gyfarwydd er nad ydw i'n medru eu henwi nhw. Mewn gair, mae'r fideo'n dangos Fenis dw i'n ei chofio a gwirioni arni hi. 

No comments: