Saturday, April 25, 2015

mansfield park

Dw i newydd orffen Mansfield Park gan Jane Austen; roeddwn i'n gwrando ar ddarlleniad gan Karen Savage i fod yn benodol. Mae'r nofel hon yn hir iawn fel gweddill o'i nofelau a llawn o ddeialogau a disgrifiad hir o feddyliau'r prif gymeriadau. (Ces fy nrysu sawl tro!) Darllenais i hi o'r blaen wrth gwrs fel ffan o'r awdures, ond dyma'r tro cyntaf i mi sylweddoli mai tebyg iawn ydy'r stori (yn y bôn) i King Lear. Efo'r nofel hon, gorffennais ail ddarllen prif nofelau Jane Austen i gyd. Rhaid dweud mai Emma ydy fy ffefryn a Persuasion sydd yn dod yn yr ail.

No comments: