Thursday, April 2, 2015

niwl

Cyrhaeddodd fy merch Lanberis ddeuddydd yn ôl. Fe wnaeth hi a'i ffrind nifer o bethau twristiaid mewn cyn lleied o amser - ymweld â'r amgueddfa lechi, mynd ar y trên o gwmpas Llyn Padarn ac i fyny'r Wyddfa. Yn anffodus roedd hi'n niwlog fel nad oedd y trên yn mynd uwch na Gorsaf Clogwyn. Methon nhw weld y golygfeydd godidog o'r copa ond y niwl; druan ohonyn nhw. Wedi ffarwelio â'i ffrind sydd wedi mynd yn ôl i Abertawe, mae fy merch yn mynd ar wibdaith i Feddgelert, Portmeirion, Pwllheli ar ei phen ei hun heddiw.

No comments: