Tuesday, April 28, 2015

iris cyntaf

Tiwlipau, asalea, Lili'r Dyffryn, a rŵan fe flodeuodd ein hiris cyntaf. Roeddwn i wrthi'n chwynnu'r gwely blodau er gwaethaf yr alergedd. A dyma weld efo pleser y blodyn cyntaf y bydd yn cael ei dilyn gan ddwsinau eraill. Maen nhw'n ddiogel gan eu bod yn yr ardd gefn, annhebyg i'r tiwlipau truan a oedd o flaen y tŷ. 

No comments: